Villkor

Genom att dela en recension eller feedback du representerar har du den lagliga förmågan att acceptera dessa villkor och ger oss rätten att använda den granskningsinformation som du har gett för att publicera till tredje parts webbtjänster, inklusive sökmotorer, granskningswebbplatser, vittnesmål om våra webbplatser, sociala medier och för inkludering på offentligt tillgängliga webbsidor.

Recensioner, feedback eller kommentarer kan tas bort om de:

  1. Är missbruk. En missbrukande recension eller kommentar är en som gör personliga attacker, hotar eller trakasserar andra eller använder vanhöghet.
  2. Kränker integriteten. Recensioner som nämner specifika namn på individer eller publicerar personlig information i recensionen eller kommentarerna på ett sätt som är olämpligt och / eller inte relaterat till utförandet av den utförda tjänsten kan tas bort.
  3. Kommer inte från en nuvarande kund. En nuvarande kund är en som har fått tjänster inom de föregående 12 månaderna.
  4. Innehåller materiella falskheter eller felaktigheter. Recensioner eller kommentarer måste vara objektiva och sakliga och får inte innehålla felaktigheter eller falska uttalanden som är väsentliga för den utförda tjänsten eller betydande oberoende innehåll, till exempel skräppost eller marknadsföringsmaterial.
  5. Eller på din uttryckliga skriftliga begäran.

Alla recensioner, feedback och annan information blir vår egendom och kan publiceras i en mängd olika externa publikationer. Du kan kontakta oss för att ändra eller återkalla samtycke när som helst.